Servicios sanitarios

Centro de atención primaria Casa del Mar

Av. Catalunya, s/n
Tel. 972 341 828
www.salutms.cat

Centro Médico Turissa Salut

Enric Granados, 12
Tel. +34 972 978 589 / +34 722 401 797
www.turissasalut.com

Centro Veterinario T-Vets

C/ Pola, 3, local 3
Tel. 659 397 101
www.tvets.es

Centro Veterinario Tossa

Av. Catalunya, 1
Tel. 972 340 747 - 629 35 64 04 (Urg./Emerg.)

Dentista - Dr. José Luis Blasco

Av. Costa Brava, 19, 1º - A
Tel. 972 341 959

Dentista - Dr. Josep Lluís Nadal i Faig

Av. Costa Brava, 24, 1º
Tel. 972 342 165
www.doctornadal.com

Dentista - Riure Riera

Rambla Pau Casals, 12, baixos, local 3
Tel. 972 342 862 - 661 28 66 29 (Urg./Emerg.)
www.riureriera.com

Fisioterapeuta - Bart Blok

C/ Enric Granados, 12
Tel. 972 341 988

Hospital Comarcal de la Selva

Accés de la Cala Sant Francesc, 5 - 17300 Blanes
Tel. 972 353 264 - Fax 972 353 343
www.salutms.org

Hospital de Girona Dr. Josep Trueta (I.C.S.)

Av. de França, s/n - 17007 Girona
Tel. 972 940 200
www.gencat.cat/ics

Hospital de St. Jaume de Calella

C/ Sant Jaume, 209 - 217 - 08370 Calella
Tel. 937 690 201
www.salutms.cat