Història i monumentsPrehistòria

La prehistòria

La prehistòria

Hi ha nombrosos testimonis de la presència de l’home en el nostre territori des del paleolític. Alguns d’aquests estan exposats a la secció d’arqueologia del Museu de Tossa.