Torre de can Magí o torre dels Moros

La torre de Can Magí o torre dels Moros
C/ Tarull

Aquesta torre és un fidel testimoni de les torres de vigilància que va fer construir Felip II al s. XVI a la costa mediterrània de la Península Ibèrica per protegir els pobles de les incursions i ràtzies dels pirates del nord d’Àfrica.  Aquestes torres, situades totes elles arran de la costa i en punts estratègics, es comunicaven entre si mitjançant senyals de fum durant el dia i senyals de llum durant la nit. La guàrdia permanent avisava els vilatans en cas de perill d’atac barbaresc, i així es podien protegir a l’interior de les muralles.

Seguint el model clàssic, la torre dels Moros consta de dos pisos amb entarimat de fusta, espitlleres i barbacana.

La torre dels Moros es comunicava amb la torre de la Pólvora i amb l’agulla de Pola, i probablement també amb la torre del castell de Vila Vella, avui desaparegut.