Les festes majors

La festa major és la festa més destacada d’un poble.  La seva celebració a Catalunya es remunta com a mínim als segles XIII – XIV i, tradicionalment, ha servit de punt de trobada d’una comunitat local que es reuneix a l’entorn d’un escenari comú, com ara una plaça o una església.

Tossa celebra dues festes majors: la Festa Major d’hivern, en honor a Sant Vicenç, patró parroquial, el dia 22 de gener, i la Festa Major d’estiu, en honor a Sant Pere, patró dels pescadors, el dia 29 de juny.