Nota legal

L'Oficina de Turisme de Tossa de Mar és el titular d'aquest lloc web i del domini infotossa.com. El present lloc web té per objecte facilitar al públic en general el coneixement dels serveis turístics, activitats i la promoció de Tossa de Mar.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Oficina de Turisme de Tossa de Mar o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l’Oficina de Turisme de Tossa de Mar. Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l'ús personal no comercial.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.

L’Oficina de Turisme de Tossa de Mar no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest organisme.

L’Oficina de Turisme de Tossa de Mar no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.